Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce lub całkowicie je wyłączyć.
Kliknij tu by przeczytać więcej o polityce plików cookies

                                                                      Witamy na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie                                                                                                                                       e-mail gimnazjum: gimnazjumsieciechow@interia.pl      e-mail psp: pspsieciechow@interia.pl
                                                                                             Publiczne Gimnazjum
                                                                                              i Publiczna Szkoła Podstawowa
                                                                                            im. Armii Krajowej w Sieciechowie.

                                                                       www.zposieciechow.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum)

Zobacz: strona główna

Punktowy system oceniania zachowania

Publiczna Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Sieciechowie
Punktowy system oceny zachowania dla klas 4 - 8

Zachowanie wyjściowe dobre.

Uczeń uzyskuje wyjściowo 200 pkt na początku każdego semestru.

Na koniec semestru lub roku szkolnego w zależności od posiadanych punktów uczeń otrzymuje następującą ocenę z zachowania:
WZOROWE: powyżej 350 pkt.
BARDZO DOBRE: 350-281 pkt.
DOBRE: 280-200 pkt.
POPRAWNE: 199-100 pkt.
NIEODPOWIEDNIE: 99-0 pkt.
NAGANNE: poniżej 0 pkt.

Uwaga!

a) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 40 pkt. ujemnych,
b) uczeń posiadający 80 pkt. ujemnych nie może mieć sprawowania bardzo dobrego,
c) uczeń posiadający 130 pkt. ujemnych nie może mieć dobrego.

Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.

Postawy zasługujące na szczególną aprobatę (punkty dodatnie)

lp Kryteria oceny Osoby oceniające Liczba punktów Częstotliwość
1 Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim nauczyciel przedmiotu 100 każdorazowo
2 Finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim nauczyciel przedmiotu 80 każdorazowo
3 Udział w etapie rejonowym konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim nauczyciel przedmiotu 40 każdorazowo
4 Udział w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim nauczyciel przedmiotu 10 każdorazowo
5 Zajęcie I miejsca w konkursie pozaszkolnym nauczyciel przedmiotu 40 każdorazowo
6 Zajęcie II lub III miejsca w konkursie pozaszkolnym nauczyciel przedmiotu 30 każdorazowo
7 Zajęcie I miejsca w konkursie szkolnym nauczyciel przedmiotu 30 każdorazowo
8 Zajęcie II lub III miejsca w konkursie szkolnym nauczyciel przedmiotu 20 każdorazowo
9 Udział w konkursie szkolnym wymagającym wkładu pracy ucznia nauczyciel przedmiotu 5 każdorazowo
10 Zajęcie I miejsca w pozaszkolnych zawodach sportowych lub konkursie artystycznym nauczyciel przedmiotu 40 każdorazowo
11 Zajęcie II lub III miejsca w pozaszkolnych zawodach sportowych lub konkursie artystycznym nauczyciel przedmiotu 20 każdorazowo
12 Zajęcie I miejsca w szkolnych zawodach sportowych lub konkursie artystycznym nauczyciel przedmiotu 20 każdorazowo
13 Zajęcie II lub III miejsca w szkolnych zawodach sportowych lub konkursie artystycznym nauczyciel przedmiotu 10 każdorazowo
14 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych lub konkursie artystycznym nauczyciel przedmiotu 10 każdorazowo
15 Udział w rozgrywkach szkolnych lub konkursie artystycznym nauczyciel przedmiotu 5 każdorazowo
16 Funkcja w szkole (aktywne działanie) opiekun SU 20 jednorazowo
17 Funkcja w klasie (aktywne działanie) wychowawca 10 jednorazowo
18 Wysoka kultura osobista wychowawca 35 jednorazowo przy braku uwag
19 Postępy w zachowaniu i jego wysiłek w pracy nad sobą wychowawcza i grono pedagogiczne 35 jednorazowo
20 Praca na rzecz środowiska grono pedagogiczne 20 każdorazowo
21 Pomoc podczas szkolnej imprezy, akademii osoba odpowiedzialna za organizację max 30 każdorazowo
22 Pomoc i organizacja imprez sportowych nauczyciel przedmiotu 20 każdorazowo
23 Praca na rzecz klasy i szkoły wychowawca i grono pedagogiczne 5 każdorazowo (max 25/m-c)
24 Przyniesienie przedmiotów upiększających sale bądź przydatnych w szkole wychowawca 20 każdorazowo (max 30/m-c)
25 Pomoc kolegom w nauce, koleżeńskość, łagodzenie konfliktów koleżeńskich grono pedagogiczne 20 każdorazowo
26 Brak uwag w ciągu miesiąca wychowawca 10 co miesiąc
27 Uzyskanie na I semestr bez uwag oceny:
wzorowej
bardzo dobrej
dobrej
wychowawca
50
40
10
jednorazowo
28 100% frekwencja w semestrze wychowawca 20 1 raz w semestrze
29 Punktualność (brak spóźnień) wychowawca 10 1 raz w semestrze
30 Inne pozytywne formy aktywności dyrekcja i grono pedagogiczne do dyskusji w zespole wychowawczym każdorazowo

Postawy niezasługujące na aprobatę wychowawczą (punkty ujemne)

lp Kryteria oceny Liczba punktów
1 Posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków -150
2 Posiadanie i spożywanie alkoholu -100
3 Palenie papierosów - 35 (za każde przyłapanie) – 15 (za towarzyszenie osobie palącej)
4 Zorganizowana przemoc -100
5 Bójka -50
6 Wyłudzanie pieniędzy -50
7 Kradzież -75
8 Podrobienie podpisu, oceny lub usprawiedliwienia -50
9 Lekceważący stosunek do pracowników szkoły -35
10 Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela -35
11 Zaczepki fizyczne -10
12 Wulgarne słownictwo -30
13 Niszczenie sprzętu i mebli -30
14 Niszczenie mienia o znacznej wartości -50
15 Ubliżanie koledze, zaczepki słowne -10
16 Niszczenie rzeczy koleżanek i kolegów -10
17 Niewykonywanie poleceń nauczyciela -20
18 Niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań -5
19 Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego -5
20 Przeszkadzanie na lekcji -20
21 Krzyki na korytarzu -5
22 Złe zachowywanie się w stołówce, bibliotece, korytarzu szkolnym -5
23 Zaśmiecanie otoczenia -5
24 Niezgodny z regulaminem strój i makijaż -20
25 Jedzenie na lekcji -20
26 Używanie telefonu komórkowego, sprzętu grającego itp. na lekcji -20
27 Niewłaściwe wykorzystanie telefonów, sprzętu grającego, aparatów, kamer itp. podczas przerwy -5
28 Wychodzenie poza teren szkoły -20
29 Niekorzystanie z szatni -5
30 Ucieczka z lekcji (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę) -10
31 Spóźnienie:
do 5 spóźnień
powyżej 5 spóźnień

- 1 (za każde)
- 5 (za każde)
32 Niewłaściwe zachowanie w autobusie szkolnym -5
33 Inne skandaliczne nieprzewidziane zachowanie ucznia według uznania wychowawcy i dyrekcji
34 Nieusprawiedliwienie lekcji - 1 (za każdą nieusprawiedliwioną lekcję)
Zespół placówek Oświatowych - szkoła podstawowa i gimnazjum, Sieciechów


Zostań Aniołem. Gimnazjum, Sieciechów, Zespół Placówek Oświatowych
Lepsza szkoła

Kliknij by zobaczyć galerię zdjęć i film z nadzania imienia i sztandaru Zespołowi Placówek Oświatowych w Sieciechowie. Zespół Placówek Oświatowych, gimnazjum i szkoła podstawowa, Sieciechów

Nadanie imienia. Zespół placówek Oświatowych - szkoła podstawowa i gimnazjum, Sieciechów


Gimnazjum im. Armii Krajowej, Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów

Gimnazjum im. Armii Krajowej, Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjum

Certyfikat Zdamy.pl dla Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjum

BIP - Zespół placówek Oświatowych - szkoła podstawowa i gimnazjum, Sieciechów

Poprawny CSS!

Ważny XHTML 1.0 Transitional

stat4u
Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie w katalogu Gwiazdor

Informacje MEN
MEN
Informacje o reformie edukacjiStrony warte odwiedzenia
Mazowieckie Koratorium Oświaty
OKE Waw
Hermes
SIO
Gmina Sieciechów


Copyright ©: D. Kwieciński Zespół Placówek Oświatowych gimnazjum Sieciechów aktualizacja: 2019-02-17 20:36:14      Internetowe liczniki