Sieciechów. O miejscowości Sieciechów

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce lub całkowicie je wyczyścić.
Kliknij tu by przeczytać więcej o polityce plików cookies

SIECIECHÓW. O miejscowości Sieciechów


"O dziwo, tak bogata historia miejscowości Sieciechów, nie doczekała się w czasach współczesnych żadnego opracowania historycznego. A to oznaczało konieczność zebrania, opracowania i wydrukowania materiałów, które przybliżyłyby szerszemu gronu mało poznane dotąd dzieje."
Stefan Siek, Krzysztof Zając.

Sieciechów - zobacz galerię zdjęć

Sieciechów - rys historyczny

Sieciechów- targ, osada, miasto, parafia

Sieciechów - Benedyktyński Klasztor

Zamek Kazimierzowsko-Sieciechowski

Sieciechów - nauczanie i szkoły w Sieciechowie do 1939 r

Walory przyrodnicze gminy Sieciechów

Obiekty zabytkowe w gminie Sieciechów

Miejsca pamieci narodowej w gminie Sieciechów

Informacje o miejscowości Sieciechów zawarte na tej stronie oparte są o treść książki: "Sieciechów. Szkice do dziejów miejscowości od czasów najdawniejszych do współczesnych".

Sieciechów - rys historyczny

Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjumSIECIECHÓW - wieś w powiecie kozienickim w województwie mazowieckim. Sieciechów leży po lewej stronie Wisły przy drodze krajowej nr 48. 15 km na wschód od Kozienic. W latach 1975-1998 Sieciechów administracyjnie należał do województwa radomskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Sieciechów. Obecnie Sieciechów to miejscowość rolnicza o walorach turystycznych. Mieszkańcy miejscowości Sieciechów utrzymują się głównie z rolnictwa.

Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjumSIECIECHÓW - ma najstarszy rodowód w powiecie kozienickim. Sieciechów nazwę bierze od Pallatyna z czasów Księcia Hermana - Sieciecha. Ród Sieciecha wywodził się z książęcego rodu Starzów Toporów (herb Topór z gwiazdą), który rządził państwem Wiślan do chwili połączenia się z Polanami. Rejon miejscowości Sieciechów był siedzibą książąt. Z nazewnictwem Sieciechów związane są cztery miejsca w dolinie niecki Wiślano - Sieciechowskiej: 1. Gród ziemno-drewniany siedziba rodu Sieciecha, 2. Sieciechów - targ, osada podgrodowa a później miasto, 3. Benedyktyński Klasztor w miejscowości Sieciechów, 4. Zamek Kazimierzowsko - Sieciechowski murowany Gród Sieciechowski. Gród położony był na jednej z wysoczyzn niecki (dzisiejsza nazwa Wójtowa Góra, leżąca w odległości I km od miejscowości Sieciechów). Spełniał on rolę obronno - kontrolującą dwóch dużych szlaków wodnych Wisły i Wieprza.

Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjum. O miejscowości SieciechówPierwsze wzmianki o miejscowości Sieciechów odnajdujemy u Galla Anonima. Kronikarz opisał Sieciechów tak: pomiędzy Sandomierzem a Płockiem nie było znaczniejszego grodu jak w miejscowości Sieciechów. Gród Sieciechów bronił państwa polskiego przed napadem Litwinów, Jadźwingów i Tatarów. Wisła płynęła w okolicy grodu Sieciechów kilkoma korytami. Wszystkie były kontrolowane przez pomniejsze grody pomocnicze. Główne koryto Wisły płynęło obok grodu Sieciechów i opływało go od południa i północy. Gród w miejscowości Sieciechów istniał od niepamiętnych czasów, Sieciech go tylko rozbudował, był własnością jego rodu, jak i ziemia leżąca w niecce sieciechowskiej. Własnością rodu Sieciecha gród Sieciechów pozostawał do 1132 r. tj. do chwili wygubienia jego członków przez Bolesława Krzywoustego. Wówczas gród Sieciechów przeszedł na własność księcia i stał się siedzibą kasztelani. Jako kasztelania Sieciechów funkcjonował do połowy XIII wieku. Z chwilą gdy Wisła zmieniła swe główne koryto przemieszczając je na wschód, gród w miejscowości Sieciechów stracił na znaczeniu. Na miejscu grodu Sieciecha do niedawna można było znaleźć ceramikę średniowieczną a nawet i starszą oraz odłupki kamieni. Z miejscowością Sieciechów od niepamiętnych czasów związane są leżące wówczas wzdłuż Wisły: Święcica - dziś Wola Klasztorna, Mozolice i Psary

SIECIECHÓW- targ, osada, miasto, parafia.

Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjumSieciechów położony jest na jednej z wysoczyzn nad jeziorem polodowcowym - J. Czaple, a zarazem jedną z pomniejszych odnóg Wisły, która była kontrolowana przez pomniejszą strażnicę. Ta wysoczyzną została wykorzystana jako miejsce targowe. Przy targu powstała osada Sieciechów, a od 1232 r. miasto na prawie magdeburskim. W mieście powstała parafia p.w. św. Wawrzyńca. Pierwsza wzmianka pisemna o parafii w miejscowości Sieciechów pochodzi z 1191 r. Parafia Sieciechów była rozległa, obejmowała swym zasięgiem okolice dzisiejszego Kazimierza, Zwolenia, Kozienic, Stężycy i Dęblina. W dokumentach historycznych znajduje się zapis, iż na prośbę opata Stanisława, Władysław Jagiełło w 1432 r. ustanowił w mieście Sieciechów, (lub potwierdził) targ w środę i jarmark na święto "Dziesięciu Tysięcy Rycerzy" oraz uroczystość świętego Wawrzyńca w Sieciechowie, które to dni są odpustami w tutejszej parafii Sieciechów. Na obrzeżach tak dużej parafii sieciechowskiej powstały nowe: w XIII w. - Oleksów, w XIV w. - Regów, Stężyca, Kozienice, w XV w. Policzna.

Pierwszym znanym proboszczem w miejscowości Sieciechów był w 1473 r. Mikołaj Pleban. Bractwo św. Anny istniało od 26 lipca 1602 r. Do 1 707 r. kościoły budowane były z drewna, na podmurówce kamiennej. W tymże roku kościół drewniany w miejscowości Sieciechów spalił się. Murowany, stojący do dzisiaj w Sieciechowie zaczął stawiać opat Józef Ligięza Kurdwanowski, a ukończył opat Wawrzyniec Bułchorowicz. Kościół w miejscowości Sieciechów konsekrował 22 października 1780 r. J. Lenczewski - biskup lubelski. W tym czasie sąsiednimi parafiami były: Oleksów, Grudek, Brzeźnica - filia sieciechowska i Stężyca. Do kościoła parafialnego w miejscowości Sieciechów na prawie farnym należało miasto Sieciechów, wsie: Bąkowiec , Wola Klasztorna, Zalesie, Nagórnik, Kępice i Łoje. Jak podają źródła hist. - "Dusz w parafii sieciechowskiej było 1737. Obce narodowości oprócz żydów na dwóch karczmach: sieciechowskiej miejskiej i łojowskiej, razem 12 osób". Parafia Sieciechowska przejęła od parafii Stężyckiej w 182 1 r. wsie znajdujące się na lewym brzegu Wisły: Przewóz, Głusiec, Łęg, Zajezierze i Wólkę Wojcieszkowską. W 1827 r. nabożeństwa przeniesiono z miasta Sieciechów do klasztoru, a w 1835 r. z powrotem wrócono do kościoła farnego. Kościół poklasztorny pozostał bez opieki. Proboszczowie zawsze mieszkali przy kościele farnym. Po śmierci ks. Stanisława Posobkiewicza w 1901 r. - ostatniego księdza dużej parafii sieciechowskiej (został pochowany i ma pomnik na cmentarzu tzw. starym), ks. Jan Kosiński przeniósł probostwo do kościoła poklasztornego i przy nim zamieszkał, zaś kościół w miejscowości Sieciechów stał się filią. Dzięki usilnym staraniom mieszkańców Sieciechowa, którzy nie chcieli pogodzić się z utartą 900-letniej parafii nastąpił w 1907 r. rozdział na parafię Sieciechów Miasto i Sieciechów Opactwo. W tymże roku parafię św. Wawrzyńca w Sieciechowie objął ks. Jan Buciarski. Parafia została podzielona niesprawiedliwie: Sieciechów Miasto liczył wówczas 913 mieszk., zaś Sieciechów Opactwo - 3897.

W czasie pierwszej wojny światowej kościół w miejscowości Sieciechów niewiele ucierpiał. Podczas drugiej wojny światowej Niemcy wywieźli z kościoła w Sieciechowie średni dzwon, który pochodził z 1515 r. W tradycji ustnej miasteczko Sieciechów miało przywilej lokacyjny, który opat Wereszczyński spalił i nadał nowy. Nowy przywilej bardzo uszczuplił granice miasta Sieciechów i obarczył mieszczan ciężarami. Przywilej opata Wereszczyńskiego potwierdzili królowie: Zygmunt III - dnia 24 lutego 1590 r. i Władysław IV - dnia 20 sierpnia 1634 roku. W roku 1665 Jan Kazimierz nadał miastu Sieciechów przywilej na cztery jarmarki w roku. Za Długosza miasto Sieciechów posiadało łanów 18 -(300 ha).

Na prośbę rzemieślników z Sieciechowa opat Rogowski w 1555 r. kazał spisać ustawy i zwyczaje, jakie obowiązywały rzemieślników w innych miastach. Od 1505 roku istnieje w miejscowości Sieciechów przy kościele farnym szkoła początkowa.

Synod Łęczyński z 1523 r. postanowił, aby w każdym miasteczku udzielano nauki. Jak długo Sieciechów posiadał szkołę początkową - dziś już nie wiadomo. W późniejszym okresie funkcjonowała szkoła przy klasztorze. Przywileje miasta Sieciechów były nagminnie ograniczane przez opatów Benedyktyńskich, aby miasto Sieciechów nie konkurowało z folwarkiem benedyktyńskim, w którym był browar i rzemieślnicy. Sieciechów to miejsce sądów, które odbywały się co piątek. Sądził wójt Sieciechowa lub jego zastępca - landwójt. Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjumZespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjumKancelaria w miejscowości Sieciechów znajdowała się w mieszkaniu wójta. Tam odbywały się zebrania i wybory urzędników administracyjnych i sądowych wybieranych spośród mieszczan Sieciechowa. Za kradzież karano chłostą i wypędzeniem z miasta. Za zabójstwa - śmiercią przez powieszenie. Były dwie szubienice: jedna w rynku, druga poza miastem Sieciechów. Na pieczęciach miasta Sieciechów widniała drukowana litera "S" w koronie i trzy gwiazdy. Pieczęć burmistrza miasta Sieciechów była owalna, zaś wójtostwa - kwadratowa. Sieciechów utrzymywał się z rolnictwa, rybołówstwa i rzemiosła. W XVII w. na skutek pożarów, napadów Kozaków oraz wylewów Wisły miasto Sieciechów zubożało. Po Powstaniu Styczniowym Sieciechów stracił prawa miejskie i stał się osadą. Od 1866 roku Sieciechów znów posiadał szkołę początkową. Z chwilą budowy twierdzy Dęblin i okolicznych fortów oraz łączących ich dróg, mieszkańcy miejscowości Sieciechów zatrudniani byli przy tych budowach. Tam nauczono sie brukarstwa, z którego mieszkańcy osady Sieciechów słynęli w całej Polsce.

Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjum
Brukarze z osady Sieciechów kładący drogę w powiecie garwolińskim - zdjęcie z lat 30-tych

Benedyktyński Klasztor Sieciechowski

Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjumBenedyktyński Klasztor Sieciechowski znajdował się w grodzie Sieciechów do chwili, gdy Wisła zmieniła swe koryto. Wtedy król Kazimierz Wielki zlecił budowę nowego zamku sieciechowskiego, a Benedyktyni przenieśli się na nowe miejsce w okolice zamku. Przenosząc się rozebrali dotychczasową budowlę w grodzie i ponownie wznieśli ją na nowym miejscu. Działo się to pomiędzy 1342 - 1352 r. Benedyktyni zabiegali u króla Kazimierza Wielkiego o potwierdzenie dawnego przywileju Bolesława Wstydliwego, który nadawał im tereny ziemskie po Sieciechu oraz nadania książąt i szlachty. W różnych okresach w skład ich dóbr wchodziło od 2 miast, 40 wsi; do 1 miasta i 20 wsi z jeziorami, rzekami, lasami i kamieniołomami. Benedyktyni byli dobrymi organizatorami pracy na swym terenie. W XV wieku założyli nowe wsie: Łoje, Kępice, Łęg, Zajezierze, Nagórnik oraz folwarki w Słowikach, Zbyczynie i Janikowie a także hutę żelaza w Rudzie. Całym majątkiem zarządzał opat wybierany przez zgromadzenie spośród zakonników. Tak było do 1598 r., kiedy to król zaczął mianować opatów. Za rządów nominentów królewskich klasztor w miejscowosci Sieciechów zaczął popadać w ruinę. Począwszy od 1739 r. zakonnicy ponownie mogli wybierać opatów spośród siebie. Powróciły więc dobre lata dla klasztoru. Zaczął się on rozwijać gospodarczo i rozbudowywać. Powstał wtedy nowy kościół i budynki klasztorne. Klasztor posiadał stadninę koni z rodowodem, fabrykę powozów, browar, gorzelnię, kilka młynów oraz hutę żelaza. Benedyktyni prowadzili też szkołę średnią, założyli oranżerię, sad i piękny warzywnik. Znajdowała się tu pierwsza w Polsce szkółka drzew. Powstanie Kościuszkowskie i wojny napoleońskie zubożyły klasztor. Dekret arcybiskupa warszawskiego Malewskiego z dnia 18 kwietnia 1819 r. zniósł klasztor sieciechowski jak i wiele innych klasztorów w Królestwie Polskim. Dobra ziemskie oddano w dzierżawy, bibliotekę wywieziono do Warszawy do biblioteki Załuskich. Całe wyposażenie kościoła i klasztoru rozdano okolicznym parafiom, a resztę wywieziono do Sandomierza. Kościół i budynki poklasztome w miejscowości Sieciechów niszczały. Kościół wyremontowany przez społeczeństwo służył wiernym jako drugi kościół w parafii sieciechowskiej. W 1901 r. ksiądz Kosiński przeniósł parafię do kościoła poklasztornego. W 1907 r. nastąpił podział parafii na Sieciechów - Miasto i Sieciechów - Opactwo. Budynki poklasztome niszczały nadal (oprócz Przeoratu i budynków szkolnych). Badania archeologiczne na tym miejscu nie potwierdziły budowli grodu Sieciecha w Sieciechowie.

Zamek Kazimierzowsko - Sieciechowski:

Po zmianie koryta Wisły w latach 1342-1352 gród Sieciecha nie spełniał już roli grodu kontrolującego Wisłę. Kazimierz Wielki zlecił budowę zamku murowanego z kamienia i cegły. Umiejscowił go na wysoczyĽnie 114,6 m. n.p.m. tuż przy głównym korycie Wisły, gdzie rzeka tworzy piękne zakola w kształcie litery "S". Dzisiaj, w odległości 3 km miejscowości Sieciechów znajdują się tam ruiny Fortu Bema. Jak długo zamek w Sieciechowie pełnił swą rolę broniąc ziem Sieciecha i sąsiednich od wschodu - brak danych w źródłach pisanych. Unia Polski z Litwą odsunęła zagrożenie ze strony sąsiadów, wschodnich, dlatego gród w Sieciechowie stracił swe znaczenie strategiczne. Ostatnia pisemna wzmianka o zamku pochodzi z 1575 r. Wtedy to w Stężycy, a dokładnie na błoniach folwarku zbyczyńskiego zbudowano dużą szopę otoczoną rowem, w której obradował Sejm Rzeczypospolitej, jedna z partii, zwana "francuską" udała sie na naradę do ruin zamku sieciechowskiego. Odtąd znana była ona jako Partia Sieciechowska. W końcu XVIII wieku ksiądz Siarczyński, proboszcz kozienicki i historyk wspomina, że widział już tylko resztki ruin zamku sieciechowskiego. Do czasów współczesnych zachowało się na tym terenie sporo odłubków kamienno-ceglanych i ceramika. Ktoś może zapytać - dlaczego tak mało pozostało z grodu Sieciecha i zamku w miejscowości Sieciechów. W naszej przepięknej niecce powiślańskiej zawsze brakowało materiałów budowlanych typu: kamień, cegła. Dlatego nasi poprzednicy wszystek ten cenny materiał z opuszczonych budowli rozbierali z fundamentami włącznie, aby móc wznosić nowe obiekty. Za przykład współczesny niech posłużą koszar, 28 pułku artylerii lekkiej w Zajezierzu. Nic z nich nie pozostało, nawet bruk z placu i ulic został wydarty. Jedynie w ścianach kościoła ocalały resztki murów. Aczkolwiek najlepiej udokumentowane i najłatwiej dostępne w źródłach historycznych są informacje dotyczące głównych budowli i oraz miejsc szczególnych wydarzeń, przecież każda z licznych miejscowości tego terenu posiada własną ciekawą historię i wywodzą się z niej ludzie wybitni, których działanie wywarło wpływ na historię.

Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjum
Gród z XI w. w Berlin-Spandau. Tak mógł wyglądać Gród Sieciechowski

Nauczanie i szkoły w SIECIECHOWIE do 1939 r.

Palatyn Sieciech sprowadzając benedyktynów do miejscowosci Sieciechów mógł przy ich pomocy bić swoje denary oraz mieć światłych ludzi u swym boku. Benedyktyni przy klasztorze prowadzili prawdopodobnie jakieś formy nauczania. Świadczyć mogą o tym wpisy w albumie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie Sieciechów reprezentują jego mieszkańcy: Piotr, syn Stanisława 1512 r., Jan syn Jakuba 1513 r, Klemens syn Mariana 1514 r. Pierwsze wzmianki o szkole w Sieciechowie opisem kierują się na szkołę parafialną. W szkole w Sieciechowie nauki pobierał poeta Jan Kochanowski.

Po powstania Komisji Edukacji Narodowej za przyzwoleniem Dyrektoriatu dystryktu łukowskiego w miejscowosci Sieciechów 29 września 1796 r. otworzono szkołę. Prorektorem został Gwalbert Kołaczyński, nauczycielami zaś Hugo Sokołowski i Maury Waszczyński miejscowi benedyktyni. W 1797 r. szkoły sieciechowskie miały czterech profesorów. Studentów było 60. W 1798 r. klasztor sieciechowski otrzymał od urzędu cyrkularnego pochwałę, w tym roku również benedyktyni stawiaja budynek szkolny. Dekret z dnia 5 lutego 1801 r. nakazał aby w gimnazjum zwracano uwagę na język łaciński. Szkołę w Sieciechowie nazwano Sieciechowskie Cesarsko-Królewskie Gimnazjum. W 1807 r. cyrkuł radomski nakazał, aby klasztor z powodu gimnazjum utrzymywał doktora. Odtąd mieszkał tu doktor Grabowski rodem z Warmii.

W okresie Księstwa Warszawskiego nastąpiła reforma szkolnictwa. Benedyktyni w Sieciechowie jak dawniej utrzymywali szkoły wydziałowe o czterech klasach. W 1819 r. nastąpiła supressyia, czyli likwidacja Benedyktyńskiego Klasztoru w Sieciechowie, tym samym zamknięta została szkoła. Odtąd w miejscowości Sieciechów i okolicy żadnej szkoły nie było. W okresie rusyfikacji Sieciechów posiadał szkołę 1-klasową. Nauczanie w niej trwało 3 lata. Według przekazów mieszkańców Sieciechowa strajk szkolny z 1905 r. miał miejsce również w Sieciechowie.

Po wydaniu przepisów w marcu 1906 r. zezwalających na tworzenie organizacji społecznych powstała Polska Macierz Szkolna, która prężnie działała na terenie miejscowości Sieciechów, czego owocem był nowy budynek dla szkoły - pierwszy murowany budynek szkolny w powiecie kozienickim. Budynek młodzieży w Sieciechowie udostępniono w 1909 r. W okresie I wojny światowej gdy w 1915 r. Sieciechów dostał się spod okupacji rosyjskie pod austriacką. Odrodziła się tu Polska Macierz Szkolna. Sieciechów może szczycić się powstałą w tym czasie 4-klasową szkołą z programem nauczania w języku polskim.

W 1921 r. dekret wydany przez marszałka Józefa Piłsudskiego powołał 7-klasową szkołę podstawową. W miejscowości Sieciechów taka szkoła powstała w roku szkolnym 1921/1022. Była to jedyna szkoła w całej gminie. Sieciechów posiadał budynek szkolny wybudowany w 1909 r. który nie mógł pomieścić wszystkich uczniów, musiano więc wynajmować izby. Dlatego wybudowano nowy budynek szkolny, który uroczyście przekazano w 1936. Przy szkole sieciechowskiej było koło przysposobienia wojskowego "Strzelec". Młodzież tego koła w większości zasiliła szeregi Armii Krajowej.

WALORY PRZYRODNICZE GMINY SIECIECHÓW

Dziś Sieciechów to niewielka urokliwa miejscowość, należąca do województwa mazowieckiego. Sieciechów jest siedzibą urzędu gminy, parafii. Znajduje się tu przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, zespół opieki zdrowotnej, apteka i kilka sklepów oraz gospodarstw agroturystycznych. Gmina Sieciechów lezy w południowo-wschodniej części powiatu kozienickiego nad Jeziorem Czaple, którego duża powierzchnia, czysta woda i plaża z molem stwarzają warunki do wypoczynku i rekraacji. Przez gminę Sieciechów przebiega droga krajowa nr 48 i wojewódzka nr 822 oraz linia PKP Dęblin - Radom, co ułatwia szybki i wygodny dojazd do miejscowości Sieciechów. Niewielka lesistość gminy Sieciechów i jej położenie w pradolinie Wisły decydują o wyjątkowych walorach przyrodniczych tego obszaru i samej miejscowosci Sieciechów. Szerokie, nieuregulowane koryto Wisły z licznymi wyspami w różnym stopniu sukcesji stwarza dogodne warunki życia dla bardzo wielu gatunków fauny i flory. Unikatowe w skali europejskiej jej wartości spowodowały, że Dolina Środkowej Wisły została zgłoszona do ochrony w systemie NATURA 2000. Ponadto proponuje się objęcie tego terenu ochroną poprzez utworzenie parku krajobrazowego. Sieciechów to doskonałe miejsce dla miłośników ciszy i spokoju, a zwłaszcza obserwatorów ptaków. Występują tu bobry, wydry, norki amerykańskie, dziki, sarny a czasem przewędruje tędy łoś. Wokresie lęgowym spotkać w Sieciechowie można blisko 200 gatunków ptaków: sieweczkę obrożną i rzeczną, rybitwę rzeczną i białoczelną, kuliczka piskliwego, rycyka, ostrygojada, mewę srebrzystą, pospolitą i czarnogłową, zimorodka, brzegówkę, nurogęsia, płaskonosa, bociana czarnego, bąka, bączka, błotniaka stawowego i łąkowego. W trzcinach i łozowiskach słychać brzęczkę, strumieniówkę, rokitniczkę, trzciniaka, trzcinniczka i dziwonię. Na przelotach Wisła stanowi ostoję dla tysięcy ptaków wodnobłotnych podczas ich wędrówek. Nierzadko spotkamy tu orła bielika. Ponadto występują: rybołów, czapla biała, ślepowron, drzemlik, żuraw, świstun, biegus zmienny, rdzawy i malutki, siewnica, brodziec śniady i pławny oraz kwokacz.
W gminie Sieciechów na spragnionych ciszy, kontaktów z przyrodą i czystego powietrza oczekują gospodarstwa agroturystyczne zapewniające pobyt w swojskiej atmosferze wsi.

OBIEKTY ZABYTKOWE, POMNIKI PAMIĘCI NARODOWE) w GMINIE SIECIECHÓW:

Na terenie gminy Sieciechów do rejestru zabytków wpisane są: Zespół kościelno-klasztorny benedyktynów we wsi w Opactwo, o niewątpliwej wartości zabytkowej i architektonicznej. Stanowi on zespół murowanych budynków barokowych z pozostałościami romańskim. Kościół wzniesiono w latach 1739-48. Wewnątrz znajduje się polichromia Szymona Mańkowskiego przedstawiająca portrety Bolesława Chrobrego i Sieciecha.; Sieciechów - Kościół parafialny Św. Wawrzyńca. Wzniesiony w latach 1710-69. Większość wyposażenia w kościele pochodzi z XVIIIw., polichromia z wieku XIX. W XIX-wiecznej dzwonnicy znajdują się dwa zabytkowe dzwony (jeden gotycki z 1459 r., drugi z 1869 r.); Fort VII we wsi Głusiec; Ruiny fortu Wannowskiego we wsi Nagórnik Wielki; Sieciechów - na ulicy Paryż, na głębokości 70 cm odnaleziono unikatowy chodnik z dębowych bali. Zabytkiem są także kamienie po podmurówce kościoła modrzewiowego, a także rynek miejscowości Sieciechów, który swój kształt przybrał ok. 300 lat temu. Na Wójtowej Górze można spotkać ceramikę średniowieczną, a nawet starszą. W Zajezierzu godny uwagi jest wybudowany ok. 1917 roku budynek dworca kolejowego. W całej gminie Sieciechów można spotkać przydrożne kapliczki i krzyże z początku XX w, a także drewniane domy z końca XIX w.

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ w GMINIE SIECIECHÓW:

Na terenie gminy Sieciechów znajdują się: cmentarz żołnierzy z czasów l wojny światowej w Słowikach Nowych; Mogiły pomordowanych partyzantów BCh, AK na cmentarzu w Opactwie; Pomnik ku czci żołnierzy BCh i AK w Kępicach; Pomnik 28 PAL w Zajezierzu; Pomnik/krzyż J.Piłsudskiego w Zajezierzu; Kopiec pamiątkowy z 1944 r. - Garczaków (Michał Okurzały).

Źródło: "Sieciechów. Szkice do dziejów miejscowości od czasów najdawniejszych do współczesnych", Krzysztof Zając, Stefan Siek


Zespół placówek Oświatowych - szkoła podstawowa i gimnazjum, Sieciechów


Zostań Aniołem. Gimnazjum, Sieciechów, Zespół Placówek Oświatowych
Lepsza szkoła

Kliknij by zobaczyć galerię zdjęć i film z nadzania imienia i sztandaru Zespołowi Placówek Oświatowych w Sieciechowie. Zespół Placówek Oświatowych, gimnazjum i szkoła podstawowa, Sieciechów

Nadanie imienia. Zespół placówek Oświatowych - szkoła podstawowa i gimnazjum, Sieciechów


Gimnazjum im. Armii Krajowej, Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów

Gimnazjum im. Armii Krajowej, Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjum

Certyfikat Zdamy.pl dla Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjum

BIP - Zespół placówek Oświatowych - szkoła podstawowa i gimnazjum, Sieciechów

Poprawny CSS!

Ważny XHTML 1.0 Transitional

stat4u
Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie w katalogu Gwiazdor

Informacje MEN
MEN
Informacje o reformie edukacjiStrony warte odwiedzenia
Mazowieckie Koratorium Oświaty
OKE Waw
Hermes
SIO
Gmina Sieciechów


Copyright ©: D. Kwieciński Zespół Placówek Oświatowych gimnazjum Sieciechów aktualizacja: 2021-07-26 13:39:55      Internetowe liczniki