Wolontariat w ZPO Sieciechów

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce lub całkowicie je wyczyścić.
Kliknij tu by przeczytać więcej o polityce plików cookies

Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie

Zobacz: strona główna

Wolontariat w ZPO w Sieciechowie


Szkolne koło wolontariatu Szkolne koło wolontariatu
Materiały do pobrania:

Zobacz: Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie, wersja doc (Word)

Zobacz: Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie, wersja pdf


Wolontariusz powinien:

 1. Przestrzegać zasad. Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że są ku nim powody.
 2. Być pewnym. Patrz w swe serce i pamiętaj, jak bardzo chcesz pomóc innym ludziom.
 3. Być przekonanym. Nie oferuj swojej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego co robisz.
 4. Być lojalnym. Zgłaszaj sugestie, a nie „uderzaj” w innych.
 5. Mówić otwarcie. Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniały w osobę stwarzającą problemy.
 6. Chętnie uczyć się. Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.
 7. Stale rozwijać się. Powinieneś wiedzieć wszystko o twojej organizacji i pracy.
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą. Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od ciebie oczekuje.
 9. Być osobą, która szanuje innych i na której można polegać. Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 10. Działać w zespole. Znajdź sobie miejsce w grupie.


Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie

I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 4. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 5. Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
 6. Klub Wolontariusza działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

II. Cele i sposoby działania

 1. Celem Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.
 6. Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 8. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 10. Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.).
 11. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza, przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa).
 12. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest ZPO im Armii Krajowej w Sieciechowie.
 13. Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

III. Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Klubu może być młodzież szkolna, respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
 5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.

PRAWA WOLONTARIUSZA:

* Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
* Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
* Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora.
* Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
* Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
* Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
* Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariusza uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.


OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

* Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
* Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
* Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
- zasada troski o los słabszych
- zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości


Cele wolontariatu:

 1. Stwarzanie uczniom możliwości odnajdywania swojego miejsca i roli w świecie.
 2. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 3. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji i realizacji zamierzeń.
 4. Nabywanie pod wpływem działania społecznego cech charakteru, takich jak: cierpliwość, otwartość na ludzi, skupienie na drugim człowieku, gotowość podejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka.
 5. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu, opowiadanie się za określonymi wartościami.
 6. Chęć robienia czegoś dobrego, pożytecznego.
 7. Nawiązywanie nowych znajomości.
 8. Bycie potrzebnym.
 9. Zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych.

Planowane efekty:
 1. Dostarczenie uczniom propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 2. Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.
 3. Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.
 4. Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.
 5. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.
 6. Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.Zespół placówek Oświatowych - szkoła podstawowa i gimnazjum, Sieciechów


Zostań Aniołem. Gimnazjum, Sieciechów, Zespół Placówek Oświatowych
Lepsza szkoła

Kliknij by zobaczyć galerię zdjęć i film z nadzania imienia i sztandaru Zespołowi Placówek Oświatowych w Sieciechowie. Zespół Placówek Oświatowych, gimnazjum i szkoła podstawowa, Sieciechów

Nadanie imienia. Zespół placówek Oświatowych - szkoła podstawowa i gimnazjum, Sieciechów


Gimnazjum im. Armii Krajowej, Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów

Gimnazjum im. Armii Krajowej, Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjum

Certyfikat Zdamy.pl dla Zespół Placówek Oświatowych, Sieciechów, gimnazjum

BIP - Zespół placówek Oświatowych - szkoła podstawowa i gimnazjum, Sieciechów

Poprawny CSS!

Ważny XHTML 1.0 Transitional

stat4u
Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie w katalogu Gwiazdor

Informacje MEN
MEN
Informacje o reformie edukacjiStrony warte odwiedzenia
Mazowieckie Koratorium Oświaty
OKE Waw
Hermes
SIO
Gmina Sieciechów


Copyright ©: D. Kwieciński Zespół Placówek Oświatowych gimnazjum Sieciechów aktualizacja: 2021-07-26 13:41:18      Internetowe liczniki